Home > Free Resources

AdobeStock_177641382.jpeg

Free Resources

A wide range of resources to be used at school or at home.

Dysgu Llythrennau

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Llythrennau Bach

Cardiau Fflach

Defnyddiwch y cardiau fflach hyn i ddysgu plentyn i adnabod llythrennau bach y wyddor.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Upper Case Letters

Flashcards

Use these flashcards to teach a child to recognise the shape and sound of capital letters.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Upper Case Letters

Worksheet

A worksheet of all the letters of the alphabet. Use this sheet to teach and practise letter sounds.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Lower Case Letters

Flashcards

Use these flashcards to teach a child to recognise the shape and sound of lowercase letters.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Lower Case Letters

Worksheet

A worksheet of all the letters of the alphabet. Use this sheet to teach and practise letter sounds.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Priflythrennau

Tudalen Ymarfer

Taflen o lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y dudalen hon i'w dysgu ac i ymarfer eu synau.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Priflythrennau

Cardiau Fflach

Defnyddiwch y cardiau fflach hyn i ddysgu plentyn i adnabod priflythrennau’r wyddor.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Llythrennau Bach

Tudalen Ymarfer

Taflen o lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y dudalen hon i'w dysgu ac i ymarfer eu synau.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Siap Llythrennau

Cardiau Fflach

Gall plentyn ddefnyddio bys neu offer 'sgwennu i ddilyn siâp y llythrennau sydd ar y cardiau.