top of page

Home > Free Resources

Banner_Pecynnau_Adnoddai.png

Free Resources

A wide range of resources to be used at school or at home.

Banner_Pecynnau_Adnoddai.png

Free Resources

A wide range of resources to be used at school or at home.

Sgiliau Ysgrifennu

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Rheoli Pensil

Taflenni Gwaith

Taflenni gwaith syml i ddysgu rheoli pensil ar gyfer creu llinellau fertigol, tonnog ac ati.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Letter Formation

Worksheets

Worksheets to practice letter formation with detailed instructions.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Cardiau Fflach

Ffurfio Llythrennau

Defnyddiwch y cardiau fflach hyn i ddysgu plentyn sut i ffurfio llythrennau'r wyddor.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Pencil Control

Worksheets

Pencil control worksheets to practice drawing vertical, wavy lines and more.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Ffurfio Priflythrennau

Taflenni Gwaith

Taflenni i ymarfer ffurfio priflythrennau gyda chyfarwyddiadau manwl.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Flashcards

Lower Case Letter Formation

Use these flashcards to teach a child how to form the letters of the alphabet.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Ffurfio Llythrennau

Taflenni Gwaith

Taflenni i ymarfer ffurfio llythrennau gyda chyfarwyddiadau manwl.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Upper Case Letters

Worksheets

Worksheets to practice upper case letter formation with detailed instructions.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Flashcards

Upper Case Letter Formation

Use these flashcards to teach a child how to form upper case letters of the alphabet.

bottom of page